7th World InterUniversities Championships

Barcelona, Spain
9-13 November 2022

5th World InterUniversities Championships

Pula, Croatia
13-17 November 2019

4th World InterUniversities Championships

Barcelona, Spain
14-18 November 2018

3rd World InterUniversities Championships

Barcelona, Spain
16-19 November 2017
Menu